Groene energie en warmte uit Steenwijk

De energiecentrale

IJsbeer Energie te Steenwijk is een bedrijf met een gecombineerde warmte en stroom producerende energiecentrale, gevestigd in Steenwijk, Nederland. De moderne en energie-effectieve centrale is in 2010 in gebruik genomen en heeft een geïnstalleerd energetisch vermogen van 12,5 MW. Met deze thermische energie wordt zowel groene stroom als groene warmte geproduceerd. In de industrie staat dit bekend als een CHP-plant (Combined Heat and Power plant). IJsbeer Energie heeft de centrale in 2015 aangekocht.

IJsbeer Energie produceert groene stroom voor ongeveer 6.500 huishoudens, wat ongeveer overeenkomt met 1/3 van de totale huishoudens in de gemeente Steenwijkerland. In combinatie met groene warmte (als alternatief voor het fossiele aardgas) die IJsbeer Energie beschikbaar heeft, is IJsbeer Energie hiermee in staat voor ongeveer 8% bij te dragen aan de gemeentelijke (en nationale) duurzaamheidsdoelstellingen van 14% in 2020. De groene stroom die IJsbeer Energie produceert kan afgenomen worden, door zowel particulieren als bedrijven, via groene stroom makelaar Van de Bron (www.vandebron.nl).

Download: Duurzaamheidsflyer Business Club Steenwijkerland

De centrale produceert groene energie met CO₂-neutrale vaste biomassa en is bij voorkeur afkomstig uit de lokale omgeving. De biomassa komt onder andere van snoeiwerkzaamheden langs wegen, verpleging van boomwallen & natuurgebieden en bosonderhoud. Tijdens de groei van bomen nemen deze CO₂ op uit de atmosfeer en zetten deze om in O₂. Wanneer deze bomen of takken omgezet worden in biomassa komt er een plek vrij voor een nieuwe boom of tak, welke op zijn beurt ook weer CO₂ uit de atmosfeer zal opnemen, resulterend in een CO₂-neutraal proces. Door deze biomassa in te zetten als brandstof, in plaats van deze te verwerken als afval en om te zetten in compost, kunnen we deze gebruiken als vervanger voor fossiele brandstof. Het verbrandingsproces is een uiterst schoon proces en laat geen extra footprint achter.

Het productieproces

Stap 1

Aanvoer brandstof: Houtchips arriveren met vrachtwagens en lossen deze in de stortbunkers. Met gebruikmaking van gesloten transportbanden worden de houtchips naar de verbrandingsoven gevoerd.

Stap 2

Verbrandingsoven: de houtchips worden verbrand in de oven. De warmte die hier bij vrij komt wordt gebruikt om water op te warmen en om te zetten in stoom. De achterblijvende as wordt onder in de oven opgevangen.

Stap 3

Stoomketel: De stoom van 400⁰C, wordt in de stoomketel opgeslagen.

Stap 4

Hoog rendement: De resterende verbrandingswarmte wordt nogmaals in een hoog rendementssysteem gebruikt om nieuw te verdampen water alvast voor te verwarmen, voordat het via een hoogwaardig reinigingssysteem de schoorsteen verlaat.

Stap 5

Gebruik stoom/warmte: Deze stoom wordt vanuit de stoomketel naar een 2,4MWe stoomturbine gevoerd welke op zijn beurt een stroomgenerator aandrijft die groene stroom produceert. Deze groene stroom wordt daarna via het lokale netwerk van Rendo gedistribueerd. Nadat de stoom in de stoomturbine gebruikt is heeft deze nog een resttemperatuur. Deze resterende energie kan gebruikt worden voor diverse industriële processen, waaronder heet water productie.

Transport biomassa

Wij vervangen niet alleen steenkool maar ook het transport van steenkool. De in den lande vrijkomende biomassa moet sowieso getransporteerd worden, en door het dan meteen in te zetten als brandstof leidt deze efficiencyslag hiermee ook tot acute reducering van het gebruik van fossiele brandstoffen voor transport. Zeker in combinatie met het inkoopbeleid van IJsbeer Energie dat bij voorkeur zo veel mogelijk lokaal beschikbare stromen verwerkt.

IJsbeer Energie instrueert haar biomassaleveranciers uitsluitend aan te rijden via de A32 (afslag 7, Steenwijk Noord) & de N334 of via de N333 & N334. Om daarna alleen via industrieterrein Hooidijk naar IJsbeer Energie toe te rijden om daarmee ongewenste verkeersstromen te voorkomen.

Zoveel mogelijk lokaal actief

IJsbeer Energie creëert lokaal werkgelegenheid, zowel direct als indirect. Door zo veel mogelijk van lokaal beschikbare kennis en dienstverlening gebruik te maken, brengt dit niet alleen een stimulans voor de lokale economie maar voorkomt ook onnodig lange transportbewegingen voor partners waarmee wij samenwerken. Dit past daarmee ook goed in onze duurzame visie.