Nieuwe projecten

IJsbeer Energie Green Power B.V. is een onderdeel van Noorse moeder Daimyo AS. Deze Noorse industriƫle investeringsgroep richt zich met name op hernieuwbare en groene energieopwekking, circulaire productieprocessen, machinebouw & engineering en onroerend goed. Ze investeren in duurzame bedrijven met blijvend concurrentievoordeel en een bewezen bedrijfsmodel waarbij de eeuwigheid als investeringshorizon wordt aangemerkt. Voor vragen over mogelijke investeringen, participaties of bedrijfsovernames kunt u zich richten tot de directie via info@ijsbeerenergie.nl.