IJSBEER ENERGIE – WE MAKE THE DIFFERENCE FOR THE PLANET

Wie zijn wij

IJsbeer Energie ontwikkelt, koopt en houdt diverse groene stroom en groene warmte producerende energiecentrales (en aanverwante bedrijven) in stand. Onze missie is het lokaal, veilig en bestendig produceren van energie vanuit CO₂-neutrale energiebronnen.

Bij verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool en gas, komen in de atmosfeer grote hoeveelheden CO₂ vrij, welke het voortbestaan van de aarde bedreigen. De Nederlandse overheid bepleit dat de EU zijn internationale verbintenis om ten minste 40% reductie in uitstoot van broeikasgassen te realiseren vertaalt in een robuust en effectief kader en beschouwt de groeiende integratie van een hernieuwbare energievoorziening in het bestaande EU-energiesysteem als essentieel.

IJsbeer Energie is er trots op om, door middel van het produceren van groene energie uit CO₂ neutrale biomassa, bij te dragen in het behalen van deze doelen. Elk uur dat wij in bedrijf zijn reduceren we CO₂-emissies ergens anders in de wereld. Een wereld waarin we met zijn allen leven. Wij trachten op een zo efficiënt mogelijke manier zoveel mogelijk uren in bedrijf te zijn, om zo onze CO₂-footprint die we achterlaten zo veel mogelijk reduceren.

Energiecentrale Steenwijk

Energiecentrale Tromsø 1

Energiecentrale Tromsø 2

Energiecentrale Frederikstad

IJsbeer Energie is eigenaar van de energiecentrale in Steenwijk. IJsbeer Energie is een onderdeel van de Noorse energiegroep Kvitebjørn Energi A.S. (Kvitebjørn). Kvitebjørn (wat oud-Noors is voor ijsbeer) is een bedrijf dat reeds sinds 1986 (stads)warmtecentrales in de stad Tromsø, in het noorden van Noorwegen, in bedrijf heeft. Inmiddels heeft Kvitebjørn meerdere energiecentrales in bezit, zowel in Noorwegen als in Nederland. Kvitebjørn heeft zich voorgenomen zijn expertise met groene energie verder uit te dragen dan alleen in Noorwegen zodat met elk nieuw duurzaam energieproject opnieuw verschil gemaakt kan worden met bestaande fossiele energieproductie. De energiecentrale in Steenwijk is een groene energie producerende centrale die perfect in deze strategie past.